آب و هوای ۲۵ آذر در تیتر داغ

پیش بینی وضعیت آب و هوای امروز ۲۵ آذر  ۹۸ – هواشناسی امروز – پیش بینی آب و هوای تهران در چند روز آیند

آب و هوای 23 آذر

روز ساعت دما باد وضعیت جوی
شنبه

۵°
۹°
۱۲:۳۰
  • ۹°
  • نسیم ملایم
  • ۱m/s
  • جنوب
  • آب و هوای 23 آذر
  • آرام
۱۸:۳۰
  • ۵°
  • نسیم ملایم
  • ۱m/s
  • شرق
  • آرام
یکشنبه

۴°
۹°
۰۰:۳۰
  • ۵°
  • نسیم ملایم
  • ۱m/s
  • شمال-شمال شرقی
  • آرام
۰۶:۳۰
  • ۴°
  • نسیم ملایم
  • ۲m/s
  • شمال-شمال شرقی
  • نیمه ابری
۱۲:۳۰
  • ۹°
  • نسیم ملایم
  • ۲m/s
  • جنوب-جنوب غربی
  • آب و هوای 23 آذر
  • آرام
۱۸:۳۰
  • ۶°
  • نسیم ملایم
  • ۲m/s
  • شمال
  • آسمان صاف
دوشنبه

۲°
۱۰°
۰۰:۳۰
  • ۳°
  • نسیم ملایم
  • ۳m/s
  • شمال-شمال شرقی
  • آسمان صاف
۰۶:۳۰
  • ۲°
  • نسیم ملایم
  • ۲m/s
  • شمال-شمال شرقی
  • نیمه ابری
۱۲:۳۰
  • ۱۰°
  • نسیم ملایم
  • ۱m/s
  • جنوب-جنوب غربی
  • ابری
۱۵:۳۰
  • ۱۰°
  • نسیم ملایم
  • ۱m/s
  • جنوب
  • ابری
سه شنبه

۴°
۷°
۰۳:۳۰
  • ۶°
  • نسیم ملایم
  • ۲m/s
  • شمال
  • بارانی
۰۹:۳۰
  • ۴°
  • آرام
  • 0m/s
  • شمال
  • آب و هوای 23 آذر
  • بارانی
۱۵:۳۰
  • ۴°
  • نسیم ملایم
  • ۱m/s
  • جنوب شرقی
  • نیمه ابری
۲۱:۳۰
  • ۷°
  • نسیم ملایم
  • ۱m/s
  • شمال-شمال غربی
  • آب و هوای 23 آذر
  • ابری