اگر شما بدنی به شکل ساعت شنی دارید:
چگونه بهترین لباس را برای نوع بدن خود پیدا کنید؟

برای بدن های به شکل ساعت شنی

آنچه که باید به دنبالش باشید، لباس های تقریبا چسبان است که انحنای بدن و کمر شما را به نرمی نشان می دهد؛ لباس های جلو باز که یک طرف آن روی طرف دیگر قرار می گیرد، لباس های دارای شبکه ی فلزی، لباس های چسبان و بدن نما و لباس های کمربند دار از این جمله اند. بهتر است از یک لباس کشباف با وزن متوسط  یا یک لباس پارچه ای نرم که به خوبی خودش را می اندازد استفاده کنید. یک خط گردن باز می تواند ظاهر شما را کشیده تر و ترکه ای تر نشان دهد.

اگر بدنتان مستطیلی است:
چگونه بهترین لباس را برای نوع بدن خود پیدا کنید؟
هدف: تشدید انحنای بدنخط گردن بالا برای بالا نشان دادن سینه ها می تواند مناسب باشد. جزئیات موجود در میانه ی لباس مانند کمربند، پارچه، چین ها و برش های مورب لباس می تواند سبب ایجاد انحنا شود. اگر انحنا برایتان اهمیتی ندارد، یک لباس با خط الگوی A می تواند به اندازه ی کافی برای شما شیک باشد.
اگر بدنی مثلثی دارید:
چگونه بهترین لباس را برای نوع بدن خود پیدا کنید؟
هدف: متوازن ساختن نسبت هاآنچه که برای شما مناسب است لباس با پایین تنه ی سنگین و یا لباس دکلته (بدون یقه) می باشد تا شانه های شما پهنتر به نظر آید و از طرفی به خوبی روی تمام باسن قرار گیرد.
اگر بدن شما به شکل مثلث وارون است:
چگونه بهترین لباس را برای نوع بدن خود پیدا کنید؟
برای بدن های به شکل مثلث وارونهدف: خارج کردن توجه از میان تنهلباس هایی که کمرنما نیستند مانند لباس های با خط الگوی A، لباس های جعبه ای شکل و لباس هایی که قواره های فاخر دارند، بهترین انتخاب شما می توانند باشند. برای نمایان کردن پاهای خود، به هنگام راه رفتن لباس خود را بالا بگیرید.