October 24,2020 | ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

Titreh Dagh

پیش بینی ۳۰ سال پیش رهبرانقلاب در کنار حاج قاسم از چنین روزی

پیش بینی ۳۰ سال پیش رهبرانقلاب در کنار حاج قاسم از چنین روزی

این یعنی رهبر انقلاب تنها امیدوارانه صحبت نمی‌کنند بلکه بر اساس واقعیات و فکت ها و ایمان به خدا و وعده پیروزی که خدا داده سخن می‌گویند، با این شرایط باید گفت که نابودی رژیم منحوس صهیونیستی که ایشان بیان فرموده بودند ٢۵ سال آینده را نخواهد دید بسیار نزدیک ...

  • تغییر کیفیت نمایش
  • ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
دریافت