هیجان‌های خودرویی در بازار ادامه‌دار است

هیجان‌های خودرویی در بازار ادامه‌دار است

کارشناس صنعت خودرو گفت: گرانتر شدن بنزین، این جهت را به سرمایه‌گذاران می دهد که بازار خودرو ظرفیت افزایش قیمت سه برابری را دارد و احتمال دارد این امر سبب گران تر شدن خودرو شود.

مقصر اصلی آلودگی‌هوا خودمان هستیم

مقصر اصلی آلودگی‌هوا خودمان هستیم

چرا به جای آن همه فشار برای بهبود سوخت و کیفیت خودروها، طراحی شهرها را به سمتی نمی‎بریم که استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی برای مردم آسان شود و فضای معابر را به گونه ای طراحی نمی کنیم که تردد دوچرخه به راحتی انجام شود؟!