به گزارش تیتر داغ؛ دلار در بازار توافقی به ۳۱,۴۱۰ تومان رسید، در بازار هرات ۳۲,۵۷۰ تومان و در بازار سلیمانیه ۳۳,۰۰۰ تومان معامله شد، همچنین در سامانه نیما ۲۷,۰۷۸ به قیمت تومان و در سامانه سنا نیز به قیمت ۲۷,۰۷۸ تومان عرضه شد.

قیمت یورو نیز در بازار آزاد به ۳۲,۰۰۰ تومان رسید.

منبع: مهر