به گزارش تیتر داغ؛ در نامه علی دارابی قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و معاون میراث‌فرهنگی به ۳۱ استاندار کشور آمده است: در اجرای مواد ۱۱ و ۱۲ از قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حراست از میراث‌فرهنگی ناملموس مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و مواد ۲ و ۳ آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۸۷ هیئت وزیران و همچنین آئین‌نامه مشارکت در پاسداری از میراث‌فرهنگی ناملموس شهرها و روستاها مصوب ۱۴۰۰ هیئت وزیران، مراتب ثبت میراث‌فرهنگی ناملموس شیوه مینیاتور استاد حسین بهزاد (ملی) به شماره ۲۵۴۳ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ در فهرست ملی میراث‌فرهنگی ناملموس ایران اعلام می‌شود. هرگونه اقدام که موجب حراست و پاسداری این میراث شد. مورد تأکید است.

منبع: مهر