به گزارش تیتر داغ ؛ طبق اعلام FDA ناخالصی NDMAمربوط به ماده اولیه متفورمین نبوده و در مراحل فرمولاسیون نوع آهسته رهش در محصول نهایی ایجاد میشود.

به همین دلیل آزمایشات FDA ناخالصی NMDA را در نوع معمولی (immediate release) نشان نداده است. *

 

از آنجا که نوع آهسته رهش Apo metformin هیچگاه در  بازارایران موجود نبوده است و تنها فرم ثبت شده در ایران نوع immediate release آن میباشد هیچ نگرانی در این زمینه وجود نداشته و مصرف کنندگان میتوانند بزودی با تولید تحت لیسانس Apo Metformin 500 mg در ایران از مزایای این دارو بهره مند شوند.