به گزارش تیتر داغ؛ زهرا شمس احسان عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور یکصد و بیست و چهارمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به پیگیری مطالبات ساکنان منطقه ۲۲ درباره شبکه فاضلاب شهری آن منطقه گفت: ساخت و سازهایی غیر مجاز و عدم توسعه زیرساخت‌های لازم متناسب با اسکان سریع از عمده ترین مشکلات منطقه ۲۲ است.

وی ادامه داد: عدم وجود سیستم فاضلاب مناسب منجر به رها شدن پساب فاضلاب به درون شبکه آب‌های سطحی شده است.

شمس احسان گفت: در منطقه ۲۲ شاهد ساختمان‌های هستیم که فاضلاب آنها رها می‌شود و علاوه بر ایجاد نارضایتی برای شهروندان منجر به ایجاد نارضایتی مردم نیز شده است.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: شهرداری تهران موظف است اقدام به حل این مشکلات کند و با پیش بینی اعتبارات مورد نیاز و با قید فوریت مشکلات را حل کند.

منبع: مهر