به گزارش تیتر داغ؛ داوود منظور در همایش تبیین نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برای شرکتهای بورسی اظهار کرد: امروز عملیات قانون پایانه‌های فروشگاهی را شروع می‌کنیم.

وی افزود: این قانون از تکالیف بر زمین مانده‌ای بود که از زمان تصویب آن در سال ۹۸ تا کنون بیش از ۲ سال می‌گذرد قرار بود ۱۵ ماه بعد از تصویب اجرا شود اما زیرساخت‌های اجرا فراهم نبود.

رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به قانون‌های مشابهی مانند قانون صندوق‌های مکانیزه گفت: این قوانین هیچ گاه اجرا نشد.

منظور بیان کرد: نظام مالیاتی با استفاده از این قانون به یک نظام روزآمد و جهان تراز تبدیل می‌کند.

منظور یادآور شد: باید هر چه زودتر این قانون را اجرا می‌کردیم، این قانون فعالان اقتصادی را مکلف می‌کند زمانی که عملیاتی مانند خرید یا فروش انجام می‌دهند، آن را ثبت کرده و نسخه‌ای از صورتحساب الکترونیک را برای پایگاه داده‌های سازمان مالیاتی ارسال کنند که شفافیت در پی دارد.

منبع: مهر