به گزارش تیتر داغ؛ امروز در رقابت های المپیک ۲۰۲۰ توکیو ۱۸ ست مدال اهدا می‌شود.

رشته هایی که امروز به ورزشکاران برتر آن مدال اهدا خواهد شد به شرح زیر است:

 • تیراندازی با کمان – تیمی بانوان
 • دوچرخه سواری – مسابقه جاده‌ای بانوان
 • شمشیربازی – فویل انفرادی بانوان
 • شمشیربازی – اپه انفرادی مردان
 • جودو – ۵۲ کیلوگرم بانوان
 • جودو – ۶۶ کیلوگرم مردان
 • تیراندازی – تپانچه بادی ۱۰ متر بانوان
 • تیراندازی – تفنگ بادی ۱۰ متر مردان
 • تکواندو – وزن ۵۷- کیلوگرم بانوان
 • تکواندو – وزن ۶۸- کیلوگرم مردان
 • وزنه برداری – ۶۱ کیلوگرم مردان
 • وزنه برداری – ۶۷ کیلوگرم مردان
 • غواصی – پرش ۳ متر همزمان بانوان
 • اسکیت بورد – فینال خیابانی مردان
 • شنا – ۴۰۰ متر انفرادی مردان
 • شنا – ۴۰۰ متر آزاد مردان
 • شنا – ۴۰۰ متر انفرادی بانوان
 • شنا – رله آزاد ۴ در ۱۰۰ متر بانوان