به گزارش تیتر داغ؛ قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسمانی در آبان امسال ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان و در آبان سال ۹۷، ده هزار و ۳۰۰ تومان بوده که مقایسه این ارقام نشان می‌دهد قیمت این کالا در آبان ۹۸ نسبت به آبان سال گذشته ۱۳ درصد رشد داشته است.

قیمت هر کیلوگرم برنج طارم اعلا در آبان ماه ۹۸ بیست و دو هزار ۷۵۰ تومان و در آبان ماه ۹۷ چهارده هزار و ۸۰۰ تومان بوده که مقایسه این ارقام حاکی از آن است که قیمت این کالا در آبان ماه امسال در مقایسه با آبان ماه سال ۹۷ در مجموع ۵۳ درصد افزایش یافته است.

گفتنی است قیمت پیاز در آبان ماه ۹۸ نسبت به آبان ماه سال گذشته ۴۸ درصد افزایش داشته اما هر کیلوگرم تخم مرغ که در آبان ماه ۹۸ به مبلغ ۹ هزار و ۱۰۰ تومان بوده در آبان ماه ۹۷ به مبلغ ۹ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده که مقایسه این مبالغ حاکی از آن است که که قیمت تخم مرغ در آبان ماه ۹۸ نسبت به آبان ماه سال گذشته ۳ درصد کاهش یافته است.

این گزارش می‌افزاید خرما مضافتی بم در آبان ماه ۹۸ نسبت به آبان ماه سال گذشته ۱۲۹ درصد افزایش داشته است.


قیمت کالاهای اساسی

منبع: فارس