به گزارش تیتر داغ؛ نخستین همایش زبان و محیط زیست امروز در سالن همایش‌های بین‌المللی شهدای محیط زیست با حضور معانان این سازمان برگزار شد.

زبان‌شناسی محیط زیستی یکی از جدیدترین موضوعات بین‌رشته‌ای در زبان‌شناسی کاربردی و محیط زیست است، این مبحث به مطالعۀ رابطه و تعامل میان زبان‌ها و روش‌های سخن گفتن و جهان طبیعی و اجتماعی‌ای می‌پردازد که انسان‌ها در آن ارتباط برقرار می‌کنند.

زبان‌شناسی محیط زیستی راهی برای یافتن تعاملاتی است که به صورت شبکه‌ای مرتبط برای بهره مندی از زندگی سالم‌تر اهمیتی در خور توجه دارد.

منبع: مهر