به گزارش تیتر داغ؛ میزان فروش مسکن به اتباع خارجی در سراسر ترکیه در ماه اکتبر ۲۰۱۹ به ۴۲۷۲ واحد رسید که بالاترین میزان طی ۱۰ ماه سال جاری است.

این میزان که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۳۲ درصد کاهش را نشان می دهد، نسبت به ماه سپتامبر دو درصد افزایش یافته است.

میزان فروش مسکن به اتباع خارجی در ۱۰ ماه نخست ۲۰۱۹ نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ۱۹ درصد افزایش یافته و به ۳۶ هزار و ۱۹۷ واحد رسیده است.

استانبول در ماه اکتبر با دو هزار ۴۳ واحد در جایگاه نخست فروش خانه به اتباع خارجی قرار گرفت.

طی ۱۰ ماه امسال نیز ۱۶ هزار و ۳۲۲ واحد مسکن در استانبول به اتباع خارجی به فروش رسیده است.

همچنین آنتالیا با ۹۱۲ واحد و بورسا با ۲۱۵ واحد در رتبه‌های بعدی فروش خانه به اتباع خارجی قرار گرفتند.

در ماه اکتبر بیشترین میزان خرید مسکن را به ترتیب شهروندان عراقی، ایرانی، روس و آلمانی انجام داده اند.

شهروندان عراقی در این مدت ۵۹۷ واحد، ایرانی‌ها ۵۳۶ واحد، روس‌ها ۲۹۲ واحد، آلمانی‌ها ۲۲۵ واحد و کویتی‌ها ۱۸۲ واحد مسکونی در ترکیه خریداری کرده اند.

همچنین شهروندان عراقی در ۱۰ ماه نخست امسال ۶ هزار و ۱۲۴ واحد، ایرانی‌ها ۴ هزار و ۱۶۰ واحد، روس‌ها ۲ هزار ۲۳۱ واحد، شهروندان عربستان سعودی ۱۸۴۰ و افغان‌ها ۱۶۶۳ واحد مسکونی در ترکیه خریداری کرده اند.


منبع: اقتصاد آنلاین