به گزارش تیتر داغ؛ هادی محضر نیا مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری تهران با اشاره به بازگشت سامانه‌های شهرداری تهران به مدار گفت: در حال حاضر تمامی سامانه‌های اصلی شهر به وضعیت مطلوب بازگشته‌اند.

وی درباره سامانه‌های کوچک شهرداری تهران اظهار کرد: سامانه‌های کوچک شهرداری بسیار زیاد بودند و بر اساس مصوبه شورای شهر ما نباید تعدد سامانه‌ها را داشته باشیم و بر همین اساس شاید برخی را از این سامانه‌ها را بخواهیم تجمیع کنیم و نخواهیم که تمامی سامانه‌ها را به مدار بازگردانیم.

مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری تهران تصریح کرد: ما از تمامی شهروندان عذرخواهی می‌کنیم و وظیفه جبران داریم این تضمین را می‌دهیم که حق و حقوق هیچکدام از شهروندان تضییع نشده است اما اگر یک درصد هم رخ داده باشد تضمین می‌دهم از که از تمامی حقوق مردم حفاظت کنیم.

منبع: مهر