به گزارش تیتر داغ؛   فاطمه عباسی مدیرکل امور توانمندسازی زنان و خانواده بهزیستی کشور درباره خدمت دهی به خانواده‌های دارای فرزند چند قلو اظهار کرد: در راستای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش جمعیت و سیاست‌های تشویقی فرزندآوری خدماتی را به خانواده‌های دارای فرزندان چند قلو ارائه می‌دهیم.

وی ادامه داد: تعداد خانواده‌های تحت پوشش ما در این بخش ۱۶هزار و ۱۷۵ خانوار است و آنها تحت پوشش خدمات سازمان هستند؛  از  تعداد کل خانوارها، ۴هزار ۶۴۵ خانوار دارای فرزند سه قلو و بیشتر و ۱۱هزار و۵۳۰خانوار نیز دارای فرزند دو قلو هستند.

عباسی با اشاره به شرایطی که این خانواده‌ها نیاز است داشته باشند گفت: برای خانواده‌های دوقلو با توجه به کمبود اعتبارات فقط می‌توانیم به دهک‌های ۱تا۳ درآمدی خدمات بدهیم، اما در مورد خانواده‌های دارای فرزندان سه قلو و بیشتر محدودیت دهک نداریم و به کلیه دهک‌های درآمدی این خدمات را ارائه می‌دهیم.

عباسی بیان کرد: یکی از خدمات ما ارائه مستمری است که این خانواده‌ها دریافت می‌کنند؛ مستمری‌ها از حداقل ۹۰۰ هزار تومان باتوجه به بعد خانوار این چندقلو‌ها تا حداکثر ۱ میلیون و ۱۰۰هزار تومان است رقم این مستمری تا قبل از سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۵۰۰ هزارتومان یعنی ۴۷۹ هزارتومان بود این رقم سال۱۴۰۰ افزایش پیدا کرد.

مدیرکل توانمندسازی زنان و خانواده بهزیستی کشور همچنین گفت: به جز پرداخت مستمری خدماتی در زمینه اشتغال و مسکن هم برای خانواده‌ها در نظر گرفته شده به خصوص در ارتباط با خانواده‌هایی که دارای فرزند ۴ قلو و بیشتر هستند با همکاری و مساعدت ستاد مسکن سازمان و سایر سازمان‌ها در ارتباط با تامین مسکن آن‌ها اقداماتی صورت گرفته و تعدادی از این افراد صاحب خانه شده اند.

عباسی تصریح کرد: ما در ارتباط با این موضوع چالش‌هایی نیز داریم که کمبود اعتبارما، تعداد زیادی از خانواده‌های دارای فرزندان ۲قلو پشت نوبت داریم که دهک‌های درآمدی این افراد بالای دهک درآمدی ۳ است یعنی بین۴ تا ۷ است.

وی گفت: با وجود اینکه ما می‌دانیم که این افراد نیازمند این خدمات هستند، ولی به دلیل محدودیت‌های اعتباری این امکان را نداریم که بخواهیم این خدمات را به خانواده‌ها هم ارئه بدهیم.

عباسی اظهار کرد: در بحث‌های درمانی ما برنامه داریم و می‌توانیم در صورت وجود اعتبار برای مسائل درمانی برنامه‌های خاصی را پیش بینی کنیم و حتی برای تامین مسکن این افراد نیز اقداماتی صورت گیرد.