به گزارش تیتر داغ؛  مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در خصوص برنامه‌های این وزارتخانه برای ورزشکاران المپیکی کشورمان اظهار کرد: المپیک ۲۰۲۰ توکیو اول مرداد ماه مصادف با ۲ هفته پایانی فعالیت این دولت آغاز خواهد شد. ملی پوشان کشورمان در رشته‌های مختلف سهمیه‌های خوبی کسب کرده اند. ملی پوشان ایران نسبت به ادوار گذشته سهمیه المپیک بیشتری کسب کرده اند.

او ادامه داد: المپیک بزرگترین آوردگاه ورزش جهان است. حدود سال ۲ است که ورزشکاران ما در مسابقات کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۰ توکیو شرکت می کنند. خوشبختانه در این دوره با برنامه ریزی خوبی که شد و حتی با وجود شیوع ویروس کرونا ورزشکاران کشورمان نسبت به ادوار قبلی سهمیه بیشتری کسب کردند.