به گزارش تیتر داغ؛ فاطمه رضوان مدنی معاون توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور ، درباره ظرفیت مراکز نگهداری از زنان معتاد، اظهار کرد: در سراسر کشور مراکز مختلفی برای زنان معتاد خدمات ارائه می‌دهند و از آنها برای درمانشان نگهداری می‌کنند.

وی بیان کرد: ۲۰ مرکز تحت عنوان مرکز سرپناه شبانه از ۱۰۲۷ زنان معتاد و ۱۲ مرکز تحت عنوان مرکز گذری زنان از ۳۰۵۴ زنان معتاد نگهداری می‌کنند همچنین کانکس‌ها، ۵۱۱ زنان معتاد و موبایل ون‌ها، ۱۲۱۰ زنان معتاد را تحت پوشش خود قرار داده اند.

معاون توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه در سراسر کشور ۴ مرکز توانمندسازی  برای زنان داریم که ۳۷۱ نفر تحت پوشش این مرکز هستند، گفت: در سال‌های گذشته چنین مرکزی که به زنان معتاد خدمات توانمندسازی ارائه دهد نداشتیم اما امسال این مراکز راه اندازی شده است.

رضوان مدنی بیان کرد: در سراسر کشور ۱۱۶۰ زن معتاد متجاهر داریم که از این تعداد ۵۳۰ تا ۵۴۰ نفر در تهران و مابقی در سایر استان ها تحت پوشش خدمات بهزیستی هستند.

وی با بیان اینکه در مجموع در ۲۰۷ مرکز ۲۳ هزار و ۹۱۲ نفر زن مصرف کننده تحت درمان و بازتوانی قرار دارند، ادامه داد: ظرفیت مراکز درمانی اعتیاد برای زنان معتاد نسبت به سال گذشته افزایش ۱۷ درصدی داشته است.