به گزارش تیتر داغ؛ علی نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ، اظهار کرد: مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۰، مصوبه‌ی بسیار خوبی داشت و قرار شد ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار بخش مسکن قرار دهد.

او با بیان اینکه با مصوبه‌ی شورای پول و اعتبار این کار انجام می شود و همچنین یارانه‌ای هم ندارد که بانک‌ها برای پرداخت آن بهانه‌ای داشته باشند، گفت: مدت ساخت و زمان اوراق مشارکت و ساخت آن ۲۰ ساله است.

نائب رئیس مجلس افزود: سه ماده به کمیسیون عمران عودت داده شده است و به صحن مجلس برگشت داده شد، همچنین دو ماده از قانون جهش تولید مسکن نیز مصوب می‌شود.

نیکزاد ادامه داد: در قانون جهش تولید مسکن واگذاری زمین به صراحت آمده است و دستگاه‌های تأمین کننده‌ی زیربنای سایت‌های مسکن و اقدام مسکن بنام آمده است و فقط باید حق انشعاب دریافت کنند.