به گزارش تیتر داغ؛ محمدرضا علیزاده تهیه کننده این برنامه فرهنگی گفت: برنامه “هنر در شهر” در نظر دارد با بررسی وضعیت فرهنگی و هنری استان تهران نسبت به آنچه اهداف انقلاب و دغدغه های رهبر معظم انقلاب در این زمینه بوده جامه عمل بپوشاند و آن را از مسئولین و دست اندرکاران حوزه فرهنگ و هنر مطالبه کند.

علیزاده در ادامه با تاکید بر ضعف سیستم اطلاع رسانی حوزه فرهنگی و هنری در سطح استان تهران گفت؛ “برنامه هنر در شهر” در نظر دارد در این زمینه نیز پویا باشد و هر آنچه در حوزه فرهنگ و هنر در تهران به نمایش گذاشته شده را بطور جامع اطلاع رسانی کند تا انگیزه و پویایی هنرمندان نیز در این زمینه افزایش یابد.

تهیه کننده مجله فرهنگی هنری “هنر در شهر” در ادامه گفت:شنیدن صدای منتقدین حوزه فرهنگ و هنر، بررسی نقاط ضعف و قدرت حوزه فرهنگ از دیگر اهداف این برنامه است که با ایجاد پل ارتباطی بین مردم و مسئولین امیدواریم در این زمینه راهگشا باشیم.

وی در ادامه اظهار داشت: یکی از اهداف این برنامه اهمیت ویژه حفظ مدافع فرهنگ است ، پویش فرهنگی با مسائل روز جامعه می تواند تحقق رسیدن به این هدف باشد که بدون همیاری مسئولین، اهالی قلم و رسانه در حوزه فرهنگ میسر نمی باشد.

محمدرضا علیزاده تهیه کننده مجله فرهنگی و هنری “هنر در شهر” در پایان گفت: دست اندرکاران این برنامه تلاش دارند در راستای اهداف برنامه، راهکارهای عملی در جهت تحقق تاکیدات، منویات و دغدغه های رهبرمعظم انقلاب در حوزه فرهنگ و هنر ارائه نمایند.