به گزارش تیتر داغ؛ علی عاشوری، با اشاره به برنامه ریزی کمیته امداد برای حمایت از مددجویان تحت پوشش این نهاد، افزود: یکی از برنامه‌های کمیته امداد پرداخت تسهیلات به مددجویان است.

وی تصریح کرد: طی ۹ ماه امسال بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان وام پرداخت شده است.

عاشوری ادامه داد: در سال جاری سقف وام پرداختی به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد بر اساس مصوبه بانک مرکزی به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

مدیر عامل صندوق قرض الحسنه امداد ولایت با تاکید بر اینکه وام تنها به مددجویان این نهاد پرداخت می‌شود، افزود: در سال جاری برای پرداخت وام به مددجویان ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به شرایط ضمانت وام پرداختی به مددجویان تحت پوشش این نهاد گفت: سعی کرده ایم شرایط پرداخت وام را به مددجویان تسهیل کنیم به طوری که بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، کارت مستمری آنها به عنوان ضمانت محسوب می‌شود.