به گزارش تیتر داغ؛ با اشاره به تاثیر اعمال محدودیت ها در کنترل بیماری اظهار کرد: برای کنترل بهتر بیماری کرونای انگلیسی باید مرزها بسته شود تا بیماری جهش یافته کرونا بیشتر از این به داخل کشور منتقل نشود.

او افزود: ویروس جهش یافته قدرت سرایت پذیری و انتقال بالایی دارد به همین دلیل مردم باید بیشتر از گذشته دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنند.

عضو کمیته علمی ستاد کرونا بیان کرد: اعمال محدودیت ها و حتی قرنطینه بیشتر به این دلیل است تا جلوی تجمع و تردد غیرضروری مردم در سطح شهرها گرفته شود زیرا رفت و آمد در اماکن شلوغ، احتمال انتقال ویروس کرونا را افزایش خواهد داد.

محرز ادامه داد: در حال حاضر سازمان جهانی بهداشت معتقد است که اگر ۹۷ درصد از مردم فاصله گذاری اجتماعی را رعایت و درست ماسک بزنند دیگر احتیاجی به اعمال محدودیت ها و قرنطینه نخواهد بود.

او با اشاره به اینکه واکسن ها بر ویروس جهش یافته انگلیسی اثر دارد یا خیر، گفت: هیچ مرجع علمی ذکر نکرده که واکسن های تولید شده بر ویروس جهش یافته انگلیسی اثر ندارند.

عضو کمیته علمی ستاد کرونا گفت: واکسن وسیله‌ای برای پیشگیری از بروز بیماری‌های ویروسی مانند کروناست و اگر همین واکسن‌ها نبود در سالیان گذشته بیماری‌های مانند کزاز و دیفتری فاجعه بزرگی بر سر فرزندانمان می‌آوردند.